kunstmarkten/Expositie

Kunstmarkten/fairs 2024

30 juni Kom over de brug festival Blauwestad

13  juli Montmartre kunstmarkt Sellingen

7 september Kunstmarkt Hoornse meer

15 september Kunstmarkt Fraeylemaborg Slochteren

 

Expositie: